,

Hướng Dẫn Sử Dụng Proxy Trên Giả Lập Android Bằng Phần Mềm Postern

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Hướng Dẫn Sử Dụng Proxy Trên Giả Lập Android Bằng Phần Mềm Postern

Hướng Dẫn Sử Dụng Proxy Trên Giả Lập Android Bằng Phần Mềm Postern

Hướng Dẫn Sử Dụng Proxy Trên Giả Lập Android 

Để thiết lập và thay đổi IP bằng Proxy trên LDPlayer, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Bạn tải app Postern về

Link tải app: https://m.apkpure.com/vn/postern/com.tunnelworkshop.postern

Bước 2: bạn kéo APP Postern đã tải về vào giả lập

Bước 3:  Sau khi đã tải về, bạn tiến hành mở Postern để thiết lập Proxy.

 

Bước 4: Bạn chọn ADD Proxy rồi thực hiện điền thông tin proxy đã mua vào Postern và chọn Save

Bước 5:  Bạn chọn 3 gạch rồi chọn Rules

 

Bước 6:

Dòng 1: Bạn chọn Match All

Dòng 2: Chọn  Proxy / Tunnel sau đó Save như vậy là fake proxy thành công

 

 

 

7.Sau khi thiết lập xong, bạn có thể kiểm tra xem phần mềm đã thiết lập Proxy thành công chưa bằng cách: Truy cập vào địa chỉ https://www.whatismyipaddress.com/.

                                               Hướng Dẫn Sử Dụng Proxy Trên Giả Lập Android Bằng Phần Mềm Postern

Sau đó kiểm tra xem địa chỉ IP đó có giống với IP bạn đã thiết lập hay không.

                                               Hướng Dẫn Sử Dụng Proxy Trên Giả Lập Android Bằng Phần Mềm Postern
{ }